Lietuviškai Rusiškai Rusiškai
Spausdinti

EP-Injisering

 

Gaminio techninė charakteristika

Injektavimo sistema epoksidinės dervos pagrindu

Barrikade®

 

 

 

 

Aprašymas

BARRIKADE EP - Injisering yra 2-jų komponentų, be skiediklių injektavimo sistema epoksidinės dervos pagrindu sustiprinta poliaminu (arba lėtu kietikliu).

 

PANAUDOJIMO SRITYS:

BARRIKADE EP-Injisering medžiaga skirta betono/ betono konstrukcijų taisymui, kur reikalinga arba tvirtumo/ tamprumo atnaujinimas (regeneracija) (monolitinėse konstrukcijose), sandarinimas, arba antikorozinis apsaugojimas.

įskilimai betone/ betono konstrukcijose;

oro ertmės/ įtrūkimai atsiradę išdžiūvus grindų dangai (po naujo betono užliejimo);

lūžiai fabrikiniu būdu pagamintuose betono blokuose;

nuotekų/ vandenį praleidžiančių vietų sandarinimas betone/ betono konstrukcijose (tuneliai, užtvankos, baseinai ir t. t.);

ir kt.

 

Savybės

BARRIKADE EP-Injisering medžiaga yra labai žemo klampumo (taki) ir todėl turi geras įsiskverbimo savybes į ypatingai siaurus įtrūkimus ir įskilimus. Betonas “suvirinamas”/ suklijuojamas taip, kad konstrukcija didžiąja dalimi atgauna monolitines savybes.

 

Mechaninės savybės

BARRIKADE EP-Injisering turi žymiai didesnį mechaninį tvirtumą, nei cementas, kurio sukibimo tvirtumas didesnis, nei normalaus konstrukcinio betono tempimo jėga. (Žr. lentelę apačioje.)

 

Mechaninės savybės

Bandymo metodas

Bandymo rezultatas

Lenkimo jėga (N/mm²)

Tamprumo modulis (N/mm²)

Gniuždymo jėga (N/mm²)

Sukibimo tvirtumas (N/mm²)

- sausas betonas

- vandenyje 30-iai dienų panardintas betonas

NBI 66/73

NBI 66/73

NBI 66/73

-

-

44

2500

80

 

4,0-4,5*

 

4,0-4,5*

*100% betono lūžiai.

(Bandymai atlikti po 7 parų kietėjimo esant 23C)

 

Cheminės savybės

BARRIKADE EP-Betonginjisering medžiaga yra atspari chemikalams ir vandeniui. Suklijavus cementinio skiedinio bandinį, po ilgalaikio vandens poveikio nebuvo pastebėta jokių suskeldėjimo ir pakitimo požymių po kelerių metų panardinimo vandenyje.

 

Gaminio tipas:

2-jų komponentų epoksidinė derva.

Sausųjų dalelių kiekis:

100%.

Lyginamasis svoris:

1,1 g/cm³.

Klampumas:

takus skystis

- esant 20C

- esant 10C

- esant 5C

100-150 cp.

800-1000 cp

5000-6000 cp

Spalva:

skaidri

Maišymo santykis:

Standartinė sistema

- pagal svorį:

 

- pagal tūrį:

 

 

 

Komp.A : komp.B =

3,5 : 1,0

Komp.A : komp.B =

2,6 : 1,0

Lėto kietėjimo sistema

- pagal svorį:

 

- pagal tūrį:

 

 

Komp.A : komp.B =

4,8 : 1,0

Komp.A : komp.B =

3,5 : 1,0.

Naudojimo/ kietėjimo laikas:

Standartinė sistema

- prie 20C

 

 

- prie 10C

 

 

 

 

 

sunaudojimo laik.: apie 12 min./ kietėjimo laik .apie 3-4 paras

sunaudojimo laik.: apie 24 min./ kietėjimo laik. apie 6-8 paras

 

Lėto kietėjimo sistema

- prie 20C

 

 

- prie 10C

 

 

 

sunaudojimo laik.: apie

70 min./ kietėjimo laik. apie 7 paras

sunaudojimo laik.: apie

160 min./ kietėjimo laik. Apie 16 parų

Darbo temperatūra:

min.+5C (oro, paviršiaus).

Išeiga:

1 kg/dm³

Pakuotė:

1 kg ir 10 kg komplektai.

Sandėliavimas:

sausai, saugant nuo šalčio.

12 mėn. nepradarytoje talpoje.

Užsiliepsnojimo pavojus:

nedegi.

 

Valymas:

Barrikade Tynner skiediklis (linolis/ acetonas).


SIURBLIAI/ ĮRANGA

Mažesnių apimčių darbų atlikimui galima naudoti tepalų siurblį arba paprastą buitinį purkštuvą su išoriniu siurbliu.

 

Rekomenduojama įsigyti kompresorių, kuriame prie resiverio (plieninis cilindras) prijungtas suspaustas oras (su suspausto oro reguliatoriumi) ir išvedimu injekciniam skysčiui į lūžius.

 

Prie išvedimo prijungiama armuota guminė žarna, kuri sujungiama arba tiesiai su ventiliu prie įmovos, arba per

 

pistoletą su piltuvėlio formos galvute-purkštuvu (naudojama taisant oro ertmes ir įtrūkimus, atsiradusius susitraukus išdžiūvus grindų dangai arba užliejus naują betoną).

 

Didelių apimčių darbų atlikimui naudojama 2-jų komponentų siurblys, kuris automatiškai maišo komponentus. Tai leidžia nepaisyti injektavimo medžiagos riboto naudojimo laiko.

 

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA


PAŽEIDIMŲ ĮVERTINIMAS

Prieš pradedant injektavimą, reikia išsiaiškinti įskilimų, oro ertmių arba lūžių priežastis. Atkreipkite dėmesį į suskilimo gylį, plotį, galimus judėjimus, betono kokybę, užterštumą, vandens praeinamumą įskilimuose ir kt.

Dėmesio: neištyrus priežasčių, dažnai injektavimo darbai būna atlikti veltui.

 

A. ĮRĖŽOS IR ĮSKILIMAI

1.Paruošimas/ užpildymas

Injektavimo įmovos priklijuojamos išilgai įskilimų kas 20-60 cm. (vietoj įmovų gali būti naudojami variniai vamzdžiai/ plastikinės žarnos nuopjovos (gabalai) 5-6 cm diametro).

Likusi įskilimų dalis po to kruopščiai užglaistoma (išilgai įskilimų ir aplink įmovas) taip, kad betono paviršius būtų visiškai užpildytas.

Dėmesio: Įskilimai užpildomi iš abiejų pusių, kur tai įmanoma padaryti, nes BARRIKADE EP-Injisering turi ypatingai geras įsiskverbimo savybes (kapiliarinis efektas), kas įtakoja injektavimo masės pasiskirstymą į visas puses, tolygiai užpildant ertmę.

 

Esant blogam betonui arba aukšto injekcinio spaudimo poreikiui, išgręžiamos skylės įmovoms ir išpjaunamos V formos įskilimų užglaistymui. Po to įskilimai nusiurbiami taip, kad gręžimo liekanos neuždengtų įrėžų ir įskilimų.

 

Kaip glaistas naudojami BARRIKADE EP-Reparations (remontinis) arba Limsparkel (kalkinis glaistas), galimas ir greitai kietėjantis glaistas arba poliesterinis glaistas.

Dėmesio: Glaistą palikite kietėti per naktį prieš pradėdami injektavimo darbus.

 

2. Maišymas

Maišant medžiagą, temperatūra turi būti mažiausiai 15C.

 

Komponentas B (kietiklis) įpilamas į komponentą A (dervą) ir gerai išmaišoma (3-4 min.).

 

Dėmesio: maišoma iškart prieš naudojimą mechaniniu maišymo būdu, pvz., drėle su sraigtiniu antgaliu.

 

Didelių apimčių darbų atlikimui naudojama 2-jų komponentų siurblys, kuris automatiškai maišo komponentus.

 

3.Injektavimas

Injektuojant į įrėžimus ir įskilimus, užpildymas visada pradedamas nuo giliausiai įstatytos įmovos. BARRIKADE EP-Injisering įspaudžiamas su slėgiu, kol medžiaga išeina į paviršių ties artimiausia įmova.

Injektuojama nedarant pertraukų nuo vienos įmovos iki kitos ir t.t., kol visas įskilimas užpildomas injekciniu skysčiu.

Produktų slėgimas palaikomas ilgiau, kad įsitikintume, jog įtrūkimas yra užpildytas. (Paprastai tai atliekama įprastu slėgimu nuo 1-5 barų, bet galima naudoti ir 10-15 barų slėgimą.)

 

B. ORO ERTMĖS IR ĮTRŪKIMAI, ATSIRADĘ IŠDŽIŪVUS GRINDŲ DANGAI ARBA NAUJAI UŽPILTAM BETONUI

1.Paruošimas

Taisant oro ertmes ir įtrūkimus, atsiradusius išdžiūvus grindų dangai (užpylus naują betoną), galima injektuoti be įmovų įtvirtinimo ir įskilimų užglaistymo.

 

Tačiau vis tiek reikia išgręžti eilę skylių (5-6 mm) dangoje taip, kad visas sutvirtinamas lūžis (oro ertmės plotas) būtų prieinamas.

 

2.Maišymas

Kaip ir punkte A ´Įrėžiai ir įskilimai´.

 

3.Injektavimas

Injektuojama naudojant piltuvėlio formos galvutę-purkštuvą (su sandariai prijungtu vamzdžiu), - arba injektavimo ekspanderiais, sandariai pritvirtintais prie kiekvienos išgręžtos skylės.

 

BARRIKADE EP-Betonginjisering injektuojama į vieną iš išgręžtų skylių, kol medžiaga pasirodo ties kita skyle. Taip injektuojama nedarant pertraukų nuo vienos skylės iki kitos, kol visas sutvirtinamas lūžis (oro ertmės plotas) yra užpildytas injektavimo skysčiu. Išgręžtos skylės užsandarinamos medvilnės pluošto audiniu arba panašia medžiaga, po ko darbas tęsiamas toliau.

 

Dėmesio: Injektuojant oro ertmes ir įtrūkimus išdžiūvus betonui, yra svarbu, kad nebūtų naudojamas per didelis siurblio slėgis, kad sutvirtinamas lūžis nesuskiltų.

 

VALYMAS

Siurbliai ir įrankiai valomi BARRIKADE TYNNER skiedikliu nedelsiant po naudojimo. (Siurblio detalės perplaunamos kelis kartus.)

 

SVEIKATOS IR DARBO APSAUGOS PRIEMONĖS

Dirbdami su 2-jų komponentų epoksidine derva, dėvėkite pirštines, apsauginius rūbus ir akinius.

 

Medžiagai užtiškus ant odos, nuplaukite ją muilu ir šiltu vandeniu. Patekus epoksidinei medžiagai į akis, jas nedelsiant praplaukite dideliu kiekiu vandens. Nedelsdami kreipkitės į medikus.

 

Komp.B: cikloalifatinis poliaminaduktas

ĖDANTI, pavojinga įkvėpus, susilietimo su oda ar nurijimo atveju. Susilietimo su oda atveju gali sukelti alerginę reakciją.

 

Komp.A: epoksidinė derva.

ERZINANTI, erzina akis ir odą. Susilietimo su oda atveju gali sukelti alerginę reakciją.